Polscy kierowcy bez OC rzadziej wyjeżdżają na europejskie drogi

W I półroczu 2015 r. spadła wartość szkód spowodowanych przez polskich kierowców bez OC na drogach Europy. Na koniec czerwca 2015 r. wyniosła niespełna 2,1 mln zł. W tym samym okresie ub.r. sięgała aż 4,2 mln zł, natomiast rok wcześniej – 1,7 mln zł. Kierowcy poruszający się polskimi nieubezpieczonymi pojazdami po drogach państw EOG (oraz Andory, Serbii i Szwajcarii) spowodowali w I półroczu 2015 r. mniej zdarzeń, niż roku poprzednim. PBUK odnotowało w tym roku 155 nowych zgłoszeń dotyczących szkód spowodowanych przez polskie nieubezpieczone pojazdy. To o około 12 proc. mniej niż w tym samym okresie 2014 r., oraz około 9 proc. mniej niż w tym samym okresie 2013 r.

 

Regulowanie zobowiązań za szkody powstałe w wyniku tych zdarzeń należy do PBUK. Łącznie z tego tytułu PBUK wydatkowało w ciągu 6 miesięcy 2015 r. kwotę 2,1 mln zł. W analogicznym okresie 2014 r. wydatki te były dwa razy wyższe i wyniosły 4,2 mln zł, a po I półroczu 2012 r. – 1,7 mln zł.

 

– Plaga kierowców znad Wisły, prowadzących pojazdy nieubezpieczone w I półroczu 2015 r. zmalała. Spadek ten niewątpliwie cieszy. W dalszym ciągu jednak niepokojące jest słabe wśród polskich zmotoryzowanych poczucie odpowiedzialności za ewentualne szkody, jakie mogą wyrządzić na drogach – mówi Mariusz Wichtowski, prezes zarządu PBUK.

 

Liczba wypadków i kolizji spowodowanych za granicą przez polskich kierowców bez OC:

  • I poł. 2015: 155, 
  • I poł. 2014: 177,
  • I poł. 2013: 171,

 

Wypłaty PBUK z tytułu szkód spowodowanych za granicą przez polskich kierowców bez OC:

  • I poł. 2015: 2,1 mln zł,
  • I poł. 2014: 4,2 mln zł,
  • I poł. 2013: 1,7 mln zł,

 

– Spadek liczby szkód spowodowanych przez polskich kierowców bez OC na europejskich drogach niesie ze sobą także spadek wynikającej z nich wartości wypłat. Obciążają one kieszeń uczciwych kierowców, dlatego każda poprawa na tym polu jest korzystna dla rynku ubezpieczeń komunikacyjnych i jego klientów – mówi Mariusz Wichtowski, prezes zarządu PBUK.

 

PBUK reguluje należności wobec poszkodowanych przez polskich kierowców bez OC na drogach Europy. Po dokonaniu wypłat Biuro występuje do sprawców lub do sprawców i właścicieli pojazdów (jeśli nie jest to ta sama osoba) o zwrot wydatkowanych pieniędzy.


– Zmotoryzowani muszą pamiętać, że jeśli spowodują za granicą wypadek, nie mając ubezpieczenia OC, poniosą jego wszelkie konsekwencje finansowe. Zapłacą za naprawę zniszczonego mienia oraz za leczenie i rehabilitację poszkodowanych osób, a niekiedy nawet za ich dalsze utrzymanie – dodaje Mariusz Wichtowski, prezes zarządu PBUK.


Wartości szkód spowodowanych za granicą przez polskich kierowców bez OC na koniec roku:

  • 2015: 4,4 mln zł (prognoza),
  • 2014: 8,5 mln zł,
  • 2013: 4,0 mln zł.