Jesteś sprawcą? Sprawdź ile zapłacisz jadąc bez OC

Ponad 3 miliony złotych musi oddać rekordzista z Polski za - spowodowany nieubezpieczonym pojazdem - wypadek na terenie Niemiec*. Dlatego przed wyjazdem koniecznie upewnij się, że auto którym będziesz kierował ma ważną polisę OC. Podróżując nieubezpieczonym pojazdem za granicę narażasz siebie – i to zarówno jako właściciel takiego samochodu jak i jego kierowca – na niewyobrażalne zobowiązania finansowe. W sporej części krajów, wypłaty za szkody osobowe są bowiem - nielimitowane.

Jaką polisę musisz mieć

Na terenie krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Andory, Serbii i Szwajcarii wystarczy aktualna polisa OC, ta z którą jeździsz po Polsce. Natomiast  w pozostałych krajach, tych należących do Systemu Zielonej Karty – potrzebny będzie certyfikat Zielonej Karty.

 

Jak to działa

Ofiary wypadku spowodowanego nieubezpieczonym pojazdem mają zapewnione odszkodowanie. Wypłaci je Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) - gdy zdarzenie miało miejsce w Polsce lub odszkodowanie refundowane jest przez Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK) – gdy wypadek wydarzył się za granicą**. Po wypłacie świadczenia obydwie te instytucje występują jednak o zwrot wypłaconej sumy (tzw. regres) – i to zarówno do kierującego (sprawcy wypadku) jak i właściciela nieubezpieczonego pojazdu.

 

Nielimitowane zobowiązania

Przy ustalaniu odszkodowania za wypadek, którego sprawca nie miał OC, stosowane jest prawo kraju na terenie którego doszło do zdarzenia. A co istotne, w części krajów - odszkodowania z polisy OC za szkody na osobie - są nielimitowane. Oznacza to, że odpowiedzialność finansowa za wypadek spowodowany nieubezpieczonym pojazdem – jest nieograniczona.  

Limity odpowiedzialności z polis OC w wybranych krajach

(w których Polscy powodują najwięcej wypadków)

 

szkoda na osobie

minimalna suma gwarancyjna

(podstawowa granica odpowiedzialności ubezpieczyciela z polisy OC)

Francja                                                                              bez limitu

Hiszpania                                                                         70 mln euro/jeden wypadek

Holandia                                                                           5,6 mln euro

Irlandia                                                                              bez limitu

Niemcy                                                                              7,5 mln euro

Wielka Brytania                                                                bez limitu

Włochy                                                                              5 mln euro/jeden wypadek

 

 

Statystyki

Coraz częściej wyjeżdżamy za granicę samochodem, co nieuchronnie prowadzi do większej liczby wypadków powodowanych przez kierujących pojazdami z polską rejestracją. Tylko w 2014 roku miało miejsce 46,6 tys. takich zdarzeń (aż o ponad jedną trzecią więcej niż w 2010 roku), przy czym 365 wypadków spowodowanych zostało przez polskich kierowców bez OC (odpowiednio, o prawie 60 proc. więcej). PBUK, który odpowiada za szkody spowodowane za granicą przez polskich kierowców – wypłaciło w 2014 roku za wypadki pojazdami bez OC - 8,35 mln złotych to jest ponad trzy krotnie więcej niż cztery lata wcześniej.

Na koniec 2014 roku łączne należności PBUK od nieubezpieczonych – za spowodowane wypadki - sięgały 25,62 mln złotych i obejmowały blisko 850 spraw (postępowań regresowych). Średnia wartość zagranicznej szkody wynosi 16,4 tys. złotych, jednak najwyższy regres PBUK przekracza 3 mln złotych.

_______________

*PBUK wypłacił ponad 3 mln złotych: Przed ośmiu laty, podczas wakacyjnego pobytu w Niemczech, samochód na polskich tablicach - zjechał na przeciwny pas ruchu, powodując czołowe zderzenie z autem jadącym w przeciwną stronę. Poszkodowany kierowca - dwudziestokilkuletni obywatel Niemiec - został ciężko ranny. Wątpliwe jest czy jeszcze kiedykolwiek będzie w stanie podjąć pracę. Jego stan jest na tyle poważny, że strona niemiecka zasygnalizowała utworzenie rezerwy na tę szkodę w wysokości limitu sumy gwarancyjnej obowiązującej w Niemczech w dniu wypadku, tj. 2,5 mln euro na osobę. Dotychczas PBUK zrefundowało stronie niemieckiej, z tytułu tej szkody, kilkaset tysięcy euro (równowartość ponad 2,6 mln złotych) i sprawa pozostaje otwarta. Po wypłacie odszkodowania Polskie Biuro wystąpiło z regresem do posiadacza i kierującego pojazdem z polskimi tablicami rejestracyjnymi. Ponieważ dłużnicy nie zapłacili należności dobrowolnie, sprawa została skierowana na drogę sądową. PBUK uzyskało tytuł wykonawczy i skierowało sprawę do komornika, który podjął egzekucję.

** dotyczy pojazdów zarejestrowanych w Polsce, bez ważnego OC; w praktyce odszkodowanie dla ofiar wypadku, który spowodował za granica pojazd z polskimi tablicami rejestracyjnymi – wypłaca odpowiednik PBUK (czyli biuro ubezpieczycieli komunikacyjnych) w kraju wypadku, któremu następnie wydatki te refunduje Polskie Biuro.