Zmiany w radzie UFG

Magdalena Nawłoka, wiceprezes Allianz i Marcin Warszewski dyrektor generalny Liberty Ubezpieczenia wybrani zostali do rady Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na nową trzyletnią kadencję. 25 czerwca Zwyczajne Zgromadzenie Członków Funduszu zatwierdziło sprawozdanie finansowe zarządu z działalności UFG za 2014 rok i udzieliło absolutorium zarządowi i radzie. 

Z przyjętego sprawozdania wynika, że nieubezpieczeni i nieznani sprawcy wypadków drogowych kosztują – innych kierowców wykupujących komunikacyjne polisy OC – już ponad 74 mln złotych. Tyle ostatecznie wyniosły w 2014 roku odszkodowania wypłacone przez Fundusz ofiarom tych wypadków, to jest o 6,5 procent więcej niż rok wcześniej*. UFG finansowany jest ze składek firm oferujących obowiązkowe polisy OC: komunikacyjne i rolne (po 1,3 proc. składki przypisanej brutto z tych ubezpieczeń). W 2014 roku łączne wpływy Funduszu z tego tytułu wyniosły 114,4 mln złotych tj. o 4 proc. mniej niż rok wcześniej.

Jednak nasz system wykrywania nieubezpieczonych przynosi coraz lepsze efekty w postaci coraz wyższych wpływów z opłat karnych za brak OC, które w ubiegłym roku były największe w 25 letniej historii Funduszu i przekroczyły 45 mln złotych -mówi Elżbieta Wanat-Połeć, prezes UFG. – To efekt nie tylko wyższych kar, ale przede wszystkim wypracowanych przez nas skutecznych narzędzi wykrywania i windykacji opłat za brak polis OC. I już niedługo nie będzie możliwe pozostawanie poza systemem tych obowiązkowych ubezpieczeń – zaznacza.

Z kolei zmiany w radzie UFG są efektemwyborów uzupełniających, w wyniku których w czwartek do rady Funduszu wybrani zostali: Magdalena Nawłoka, wiceprezes zarządu Allianz (na kolejną kadencję) oraz Marcin Warszewski, dyrektor generalny Liberty Ubezpieczenia (na pierwszą kadencję). Rada Funduszu ma kadencję kroczącą i co rok upływa ona dla części jej członków, tym razem oprócz Magdaleny Nawłoki również dla Adama Romana, członka zarządu Ergo Hestia. Wybrane osoby, będą reprezentować swoje firmy w radzie Funduszu - przez najbliższe trzy lata.