Regulamin serwisu wypadekbezOC.eu

§ 1

Serwis internetowy wypadekbezOC.eu, zwany dalej Serwisem, jest własnością Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, zwanego dalej UFG oraz Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, zwanego dalej PBUK, zwanych łącznie Właścicielami serwisu.

 

§ 2

 

Siedziba UFG:

ul. Płocka 9/11
01-231 Warszawa

www.ufg.pl

tel.: +48 (22) 539 61 00

e-mail:  ufg@ufg.pl

 

Siedziba PBUK:

ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa

www.pbuk.pl
tel.: +48 (22) 551 51 00
e-mail: pbuk@pbuk.pl

 

§ 3

Serwis działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, który określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

 

§ 4

Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.

 

§ 5

Treści zawarte w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowią oświadczenia woli ani nie mają na celu doprowadzenia do nawiązania, zmiany lub ustania jakiegokolwiek stosunku prawnego. Właściciele serwisu dokładają wszelkich starań, aby zapewnić prawdziwość i rzetelność informacji zamieszczonych w serwisie. Nie gwarantują jednak, że informacje te są zawsze aktualne.

 

§ 6

Serwis może zawierać odwołania do innych stron internetowych (linki), jednakże istnienie takich linków nie oznacza akceptacji przez Właścicieli serwisu treści zawartych na tych stronach internetowych ani nie oznacza, że znajdują się oni w określonych relacjach z administratorami tych stron internetowych.

 

§ 7

Korzystanie z serwisu nie odbiega od standardów powszechnie stosowanych w Internecie. Na serwerach zgromadzone są zasoby informacyjne pogrupowane według tematyki, które są wysyłane maszynowo na każdorazowe indywidualne życzenie użytkownika, wyrażone przez kliknięcie w link odsyłający do podstrony zawierającej żądane treści.

 

§ 8

Informacje zawarte w serwisie dotyczą najczęściej spotykanych przypadków. Właściciele serwisu nie gwarantują, że będą one miały każdorazowo zastosowanie do poszczególnych przypadków i uwzględniały ich specyfikę.

 

§ 9

Informacje znajdujące się w serwisie są rozbudowywane i aktualizowane przez Właścicieli.

 

§ 10

Użytkownik ma prawo do korzystania z całości lub części Serwisu tylko na własny użytek niekomercyjny, wyłącznie na własne ryzyko.

 

§ 11

Użytkownik zapewnia sprzęt i oprogramowanie do przeglądania stron www oraz dostęp do Internetu we własnym zakresie i na własny koszt.

 

§ 12

Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, a w szczególności z poszanowaniem praw własności intelektualnej, zasad współżycia społecznego, z dobrymi obyczajami i niniejszym regulaminem.

 

§ 13

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje niezgodne z prawem działania dokonane podczas korzystania z serwisu, takie jak próby włamania, modyfikacji cudzej treści, a także umieszczania treści naruszających obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy regulamin. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw właścicielom serwisu łącznie, jak i każdemu z osobna, a związane z jego działaniem niezgodnym z regulaminem.

 

§ 14

W razie otrzymania informacji, że w serwisie znajdują się treści i materiały naruszające obowiązujące przepisy prawa albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich, Właściciele podejmą działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

 

§ 15

Żadna część ani całość Serwisu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 

§ 16

Właściciele Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu, w szczególności za konsekwencje jakichkolwiek działań podjętych na ich podstawie.

 

§ 17

Ze względu na techniczne ograniczenia Właściciele nie mogą gwarantować, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Właściciele dokładają wszelkich starań, aby niniejszy Serwis był pozbawiony wad, ale na jego działanie nie jest w żadnym zakresie udzielana gwarancja, także w zakresie ewentualnych przerw w działaniu, wad oprogramowania, błędów metodycznych i merytorycznych, dokładności i przydatności zamieszczonych informacji.

 

§ 18

Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty ani korzyści utracone przez użytkowników z powodu przerwy w dostępie do serwisu, w szczególności spowodowanej awarią sprzętu lub oprogramowania, modernizacją, odcięciem od sieci szkieletowej, atakiem hakerskim, ani działaniem siły wyższej lub niezgodnym z prawem lub regulaminem działaniem użytkowników.

 

 

§ 19

Właściciele nie odpowiadają za żadne działania użytkowników niezgodne z prawem lub regulaminem.

 

 

Polityka cookies

 

§ 1

Serwis  wypadekbezOC.eu używa plików cookies. Dzięki temu korzystanie z serwisu jest bardziej komfortowe.

 

§ 2

Pliki cookies rozumiane są jako małe pliki tekstowe, które są umieszczane na urządzeniu użytkownika w trakcie odwiedzania stron internetowych. Poprzez dalsze korzystanie z tej Strony internetowej użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie plików cookies na swoim urządzeniu.

 

§ 3

Serwis  wypadekcezOC.eu stosuje cztery podstawowe typy plików cookies:

a)

Bezwzględnie wymagane pliki cookies. Są to pliki cookies, które są wymagane do funkcjonowania strony internetowej. Obejmują one, na przykład, pliki cookies, które umożliwiają logowanie się do bezpiecznych obszarów strony internetowej oraz umożliwiają nabywanie towarów online.

b)

Analityczne/wydajnościowe pliki cookies. Pliki te pozwalają na śledzenie i analizę wydajności strony. Pozwalają także operatorowi strony rozpoznać i policzyć liczbę osób odwiedzających stronę internetową oraz poznać sposób, w jaki sposób odwiedzający poruszają się w ramach strony. Pomaga to poprawić funkcjonalność strony, na przykład poprzez zapewnienie, że użytkownicy z łatwością znajdą to, czego na niej szukają.

c)

Funkcjonalne pliki cookies. Pliki te są używane w celu identyfikacji użytkowników wracających na konkretną stronę internetową. To pozwala operatorom strony dostosować treści zamieszczane na stronie do oczekiwań użytkowników.

d)

Pliki cookies ukierunkowane. Te pliki cookies odnotowują odwiedziny na stronach internetowych oraz na konkretnych podstronach, a także rejestrują, jakie linki w ich ramach użytkownicy wybierają. Te informacje są wykorzystywane, aby strona internetowa i reklamy na niej wyświetlane były bardziej dostosowane do zainteresowań użytkowników. Informacje gromadzone za pomocą tych plików cookies mogą być przekazywane osobom trzecim w tych samych celach.

 

§ 4

Większość przeglądarek internetowych daje możliwość zmiany swoich ustawień w taki sposób, aby zablokować funkcję zachowywania wszystkich lub niektórych plików cookies. Jednakże w przypadku zablokowania plików cookies, niektóre z funkcjonalności lub usług dostępnych na Stronie mogą nie działać poprawnie lub mogą nie być w pełni dostępne.

 

§ 5

Więcej informacji o plikach cookies znajduje się na stronie: wszystkoociasteczkach.pl.